към сайта


За да използвате всички услуги на сайта, трябва да сте съгласни с Общите условията за ползване.

Условия за ползване услугите на сайта Zavedenia.bg


I. Ползвайки услугите на сайта Zavedenia.bg, Вие се съгласявате със следните условия:

 1. Да не копирате, продавате или разпространявате с комерсиална цел данни или снимков материал от него.
 2. Да не публикувате нецензурно съдържание, обидни думи и други подобни в сайта.
 3. В публикуваната информация би могло да има технически неточности или грешки, за отстраняването на които периодично се извършват промени.
 4. Zavedenia.bg може да прави подобрения и/или промени в дизайна и съдържателната част на уеб страниците по всякo време без предупреждение.
 5. Собственикът на Zavedenia.bg не отговаря за преки или косвени последващи вреди, възникнали от използването или невъзможността да се ползва съдържанието на уеб страниците.
 6. Zavedenia.bg не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към или от които настоящият има хипервръзки.
 7. Zavedenia.bg не носи отговорност за снимки и материали, качени от собствениците/управителите на заведения, които имат достъп до профила су. В случай на възникване на авторски спорове, породени от присъствието на съдържание, заредено от администратор на профил на заведение, Zavedenia.bg може да изтрие спорното съдържание.
 8. Zavedenia.bg може да фигурира в интернет и под името Zavedenia.com
 9. Zavedenia.bg съдейства при правене на резервации за някой заведения, чрез указан за това телефонен номер 0888123474. При такива ситуации, изрично под телефонния номер е споменато, че това е телефон на Zavedenia.bg

II. Включване на заведение - условия:

 1. Заведение може да добави както собственик или служител на такова, така и посетител/клиент на заведението.
 2. Всяко заведение се регистрира с първоначален минимален срок от 1 година
 3. Информацията за заведението трябва да е максимално достоверна към датата на попълването й.
 4. При установяване на неверни данни при регистрация или след нея, Zavedenia.bg си запазва правото да редактира информацията.
 5. Снимките на заведението не трябва да съдържат порнографски или други неетични елементи.
 6. Обявените телефони за контакт не трябва да са импулсни.
 7. Да бъдат попълнени коректно всички задължителни полета.
 8. Да бъде заплатена съответната такса на избрания абонаментен план.

III. Включване на фирма - условия:

 1. Информацията, която публикувате, може да бъде използвана от нас и в другите сайтове от мрежата на Zavedenia.bg.
 2. Информацията за вашата фирма трябва да е достоверна и коректна.
 3. При установяване на неверни данни при регистрация или след нея, Zavedenia.bg си запазва правото да редактира информацията.
 4. Публикуваните снимки не трябва да съдържат порнографски или други неетични елементи.
 5. Обявените телефони за контакт в сайта не трябва да са импулсни.
 6. Да бъдат попълнени коректно всички задължителни полета.
 7. Да бъде заплатена съответната такса на участие.

IV. Публикуване на коментари - условия:

 1. Всеки има право да коментира дадено заведение.
 2. Коментарът не трябва да съдържа обиди и нецензурни думи и изрази.
 3. Коментарите за всяко заведение принадлежат на лицата публикували ги и Zavedenia.bg не носи отговорност за съдържанието им.
 4. Zavedenia.bg периодично проверява комантарите за некоректно съдържание и има право да ги трие.
 5. Коментарите могат да бъдат изтрити и от собсвеника/отговорното лице на обекта, при условия че заведението е включено на съответния абонаментен план.

V. Гласуване за заведение - условия:

 1. Всеки има право да гласува за дадено заведение с ДА, ако харесва заведението или с НЕ, ако не го харесва.
 2. Всеки може да гласува веднъж дневно.
 3. Zavedenia.bg има автоматична ЗАЩИТА ОТ ЗЛОНАМЕРЕНО ГЛАСУВАНЕ С 'НЕ'. Защитата се задейства при засичане няколко последователни гласа НЕ от един и същ компютър.
 4. Рейтингът от гласуванията е един от показателите за класацията ТОП 50 на Zavedenia.bg. Критериите за класацията са посочени в zavedenia.info

VI. Изтриване на заведение от базата данни на Zavedenia.bg

 1. След изтичане минималния срок от 1 година присъствие на сайта, при желание от страна на собствениците заведението може да бъде деактивирано в срок от 2 седмици.
 2. При желание за изключване от базата данни, изпратете имейл на nakata@zavedenia.com, като посочите вашата длъжност и имена.
 3. Zavedenia.bg не поема отговорност за съществуващите кеширани линкове (връзки) и информация в Google и други търсачки към страницата на заведението.

VII. Промяна на информация, по желание на трети лица (посетители без потребителско име и парола)

 1. Zavedenia.bg се съгласява да променя информацията за дадено заведение при желание от страна на трети лица, като промяната ще бъде отразена след проверка за истинност.

VIII. Промяна на условията и правилата

 1. Zavedenia.bg запазва правото си да променя правилата и условията за включване на заведения/ фирма и редактиране на информацията и функционалността на сайта.
 2. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница и всеки регистриран потребител ще бъде уведомен.